Om Janope

Velkommen til Janope AS.

Jan Otto Pedersen etablerte Janope AS i november 2014 for å kunne tilby tjenester som seniorrådgiver til interessenter. Han er opptatt av innovasjon og nyskaping, energi, Tyskland. Han er på frivillig basis også engasjert i arbeid med lokalhistorie – bygdebøker og slektsforskning.

Bakgrunn og erfaring:

  • 15 års erfaring (1999 – 2014) som daglig leder i innovasjons-selskapet  Coventure AS som etablerer og utvikler nye bedrifter sammen med idéhavere.
  • 5 års erfaring (1994 – 1999) som Industriattaché ved det norske Generalkonsulatet i Stuttgart. Støtte til samarbeid og kontaktskaping mellom norsk og tysk næringsliv var oppgavene. Det ble spesielt lagt vekt på energisektoren, miljøvennlig teknologiutvikling og fiskeforedling men et bredt spekter av henvendelser fra både etablert næringsliv og nye innovative bedrifter.
  • 3 års (1991 – 1994) erfaring som gründer av IKT-selskapet Scientific Data Project Contractors som hadde virksomhet i Tyskland og Norge.  Prosjektene dreide seg om utvikling og bruk av IKT i europeiske romfartsprosjekter. Virksomheten var en videreføring av prosjekter som Norsk Data hadde vært involvert i.
  • 12 års (1979 – 1991) erfaring fra det norske datakonsernet Norsk Data. Oppgavene var mange i ledende stillinger for Norsk Data i Tyskland. Her inngikk også deltakelse i prosessene knyttet til oppkjøp og fusjon med et større tysk dataselskap og deltakelse i større europeiske dataprosjekter.
  • 6 års (1972 – 1978) erfaring fra utvikling og bruk av de første data/IKT-systemene ved Statens Institutt for Folkehelse (nå FHI – Folkehelseinstituttet) i Oslo.
  • 2 års (1970 -1972) erfaring som forsker og utvikler ved SINTEF av datasystemer innen reguleringsteknikk.
  • 4 1/2 års (1966 – 1970) studium ved NTH (nå NTNU) til Sivilingeniør i Reguleringsteknikk